Dış Ticaret Danışmanlığı

Dış ticaretin finansmanına ve ticari risklerin yönetilmesine yönelik ihtiyaçları tespiti,

Karmaşık dış ticaret işlemlerinde özel çözümler,

Özel bazı kaynaklardan yurtdışında Alıcı (ithalatçı) bulma konularında destek ve danışmanlık,

Yurtdışında Satıcı (tedarikçi) bulma konularında destek ve danışmanlık,

Tarafların ihtiyacına en uygun çözüm için terzi titizliği ile destek ve danışmanlık, işlemi yapılandırma,

İthalat ve İhracatta uygun Ödeme Yöntemlerinin seçimi,

Proje bazlı (işlem bazlı) detaylı akreditif danışmanlığı,

Fuarlara firmaların yanında ekip içinde katılımcı olmak; tercümanlık, ödeme yöntemleri ve diğer hizmetleri sunmak,

 • Peşin Ödeme
 • Açık Hesap (Mal Mukabili)
 • Vesaik Mukabili
 • Banka Avalli İşlemler
 • Akreditifler
 • Standby Akreditifler
 • Harici Garantiler ve Kontrgarantiler
 • Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)

ile güvenli ticaret !

 

Yapılandırılmış Ticaret ve Emtia Finansmanı

• Devredilebilir (“transferable”) akreditiflerle dış ticaret,
• Özellikle kompleks dış ticaret işlemlerinin yapılandırılmasında işlemlerin üretim öncesinden başlayarak nihai kullanıcıya kadar olabilecek her aşamasında alternatif destekler sunulabilir. Proje bazlı emtia özelliklerine sahip ürünlerin bankalarda teminat olarak kabul edilmesi ve bunun karşılığında finansman sağlanması için destek ve danışmanlık,
• Emtia özelliklerine sahip ürünlerin teminata alınması karşılığında finansman sağlanması,
• CMA / SMA anlaşmaları kapsamında emtia rehni ile finansman,
• YEDİEMİN sözleşmesi kapsamında finansman,
• Yurtdışındaki üretici veya satıcıya yapılacak ödemenin finansmanı,
• Fiili ithali yapılmış hammadde veya yarı mamülün stok veya işlenme sürecinin finansmanı,
• İç piyasaya satılacak ya da ihracat vesaikine bağlanmış emtianın finansmanı,
• İhraç edilmesi amacıyla depolanmış malların rehni ile finansman,
• Vadeli satışlarda vadeli alacağın finansmanı.
Emtianın tedarik aşamasından başlayarak nakde dönüşüne kadar geçen süre için alternatif finansman yöntemleri kullanmak suretiyle projelerinizi birlikte çalışalım, risklerinizi değerlendirelim, çeşitli bankalarla görüşmek suretiyle yapısını kurgulayalım.

Ülke Kredileri

Yurt dışından yatırım malı ithal eden firmalar yurt dışı muhabir bankalardan, İhracat Kredi Kuruluşları’nın (Export Credit Agency-ECA) Sigortası altında ve Bankaların teminatı aracılığı ile orta veya uzun vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır. ECA kuruluşları, sigortayı kendi ülkelerinden yapılacak ihracatların atttırılması amacıyla vermektedir. Ülke Kredileri yatırım malı ithalatı yaparken orta ve uzun vadeli kaynağa ihtiyaç duyan firmalar için uygundur. Bu tür kredilerde İhracatçı firma parasını muhabir / aracı bankadan peşin almakta, İthalatçı ise ödemeyi vadeli olarak gerçekleştirmektedir. Alım-satım sözleşmesinin genellikle %85’i finanse edilmekte, %15’lik kısım ise ithalatçı firma tarafından peşin olarak ihracatçı firmaya transfer edilmektedir.

Ayrıca bazı işlemlerde işleme özel ve Banka bazlı iskontolu akreditif fiyatlama çalışması yapılarak Ülke Kredilerinden daha uygun fiyat yakalanmaya çalışılmaktadır. Sistem genelde 1 yıl ödemesiz, daha sonraki 6 ayda bir faiz ve anapara ödemeli şekilde çalışmaktadır.

Hazine Ürünleri

Forward, Futures, Options, Swap ile Kur Riskinden korununuz !

İş Geliştirmeye Yönelik Çözümler

 • İhracat ve iç piyasada Brokerlik hizmetleri dahilinde dünyanın en büyük 3 istihbarat firmasından güvenli ticaret destekleri almak, ihracat ve iç piyasa sigorta hizmetleri ile güvenli olarak iş geliştirmek, büyütmek,
 • Faktoring imkanlarını değerlendirilmesi,
 • “Ticaret Geliştirme“ hizmeti ile ilgili ülkede sektörel danışmanlar aracılığı ile dış pazarlarda işlerini büyütmek isteyen firmalara aktif destek sağlanması, devlet destekleri hakkında bilgi verilmesi, avantajlardan faydalanma.
 • Eğitim Seminerleri, İnteraktif Dış Ticaret Toplantıları, kişilere özel birebir eğitimler

İştira ve İskonto İşlemleri

Bu ürünler sayesinde, ilgili işlemin ülke, tutar, vade, banka detayı vs çalışılarak yani işlemin yapısı önceden elverişli hale getirilerek ihracat bedelinizi vadesinden önce tahsil edebilir, banka kredi limitlerinizi de kullanmamış olursunuz. Belgelerinizi iskonto ettirelim.

 • “Ver Belgelerini, Al Bedelini”

Ön çalışması yapılmış, teyit eklenmiş vadeli ya da kabul kredili ihracat akreditiflerinin vadesini beklemeden, uygun vesaik ibrazı karşılığında gayrıkabilirücu (without recourse) iskonto ettirebilirsiniz.

Kabul Kredili Banka Avalli Poliçelerinizi iskonto ettirip ön finansman sağlayabilirsiniz.

 • “Vade Teyidi Geldi mi Bedeli Hesabında”

Bankalar nezdinde kredi limiti olan muhabir bankaların ödeme garantisini taşıyan ihracat işlemlerinizden doğan alacaklarınız iskonto edilirken firma bilançonuz için daha sağlıklı bir finansman yaratma imkanı sağlamış olursunuz.

Ticari Risklerinizi Birlikte Azaltıyoruz

 • Akreditifli ve vesaike dayalı dış ticaret işlemlerini kurgulama,
 • Garanti ve kontrgaranti işlemlerini işe göre kurgulama, yapılandırma,
 • Projeye özel ilgili ülke uzman Bankaları ile görüşerek gerektiğinde Uluslar üstü kuruluşlar ile risk paylaşımı yapılarak ve riskli ülkelerden açılan / açılması planlanan farklı yapıdaki özel ihracat akreditiflerine destek sağlayıp rekabet avantajı yaratılması, çeşitli modellerle ihracatı kolaylaştırmak, alternatif çözümler sunmak,
 • ICC Türkiye’ye kolay ulaşma, danışma imkanı,

İhracatın Finansmanına Yönelik Krediler

Banka Kaynaklı Krediler

Banka kaynaklarından, alternatif vade yapıları ile ihracatçı şirketlere özel olarak sunulan kredilerdir. TCMB Sermaye hareketleri genelgesi kapsamında, yapılacak ihracatın kredi kullanımından itibaren belirli süreler içinde gerçekleştirilmesi şartı ile sağlanan bu kredilerin, mevzuat gereği vergi avantajları da mevcuttur. İhracat yapan /yapacak olan firmaların ihtiyaçlarına uygun olarak Bankalarda tahsis edilmiş kredi limitleri dahilinde kullandırılır.

Türk Eximbank Kaynaklı Krediler

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını sigorta etmektedir.


T.Eximbank Kaynaklı Kredi Türleri: 

 • Kısa Vadeli İhracat Kredileri
 • Özellikli Krediler
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamında Krediler
 • İhracata Hazırlık Kredileri
 • İhracata Yönelik Orta Uzun Vadeli İşletme Sermayesi ve Yatırım Kredileri
 • Avrupa Yatırım Bankası Kredisi
 • İhracata Dönük Üretim Fin. Krd.
 • Serbest Bölgelere Yönelik Krediler

Bankalar Türk Eximbank kaynaklı kredilere yoğun olarak aracılık etmekte olup, bu kredilerin vade yapıları, faiz oranları ve kredi türlerinde piyasa koşullarına göre değişiklikler olmaktadır. Kredilerin detayları, uygulama esasları ve faiz oranları ile ilgili olarak www.eximbank.gov.tr sitesinden gerekli bilgiler alınabilmektedir.